Co si jít zahrát na kytaru k Vltavě a zazpívat si ?
Krásné léto ve dvou?:)
Roman75 (43)
Rad bych nasel pritelkyni. Ve dvou je lepe. Napises?
onlyK2 (27)
Nějaká slečna na výlety, povídání a srandu? ;)
Žena na seznameni ze severnich čech,,LB.CL,, napiš budu rad ,
Hledám pěknou holku na luxusní dovolenou, vše platím !!!!
Je mi to líto, promiň. Nebudu jmenovat, ty víš, o koho jde
tenaxum (65)
Hledám štíhlou spolucestovatelku 55+ na výlet obyt.autem na Sicílii .
ALONE70 (47)
KONKURZ:hledá se tmavovlasá,nekuřačka pro Hlavní roli v životě..
Kalden (39)
Opravdu neuveritelne co za inteligentky a barbiny tady je.Asi si ty pr

Všeobecné podmínky poskytování služeb Štěstí.cz

Verze: 2 (23.5.2018)

Všeobecné podmínky poskytování služeb Štěstí.cz – základní pojmy

 1. Poskytovatelem je společnost Zásobování a.s., která provozuje server Štěstí.cz – osudová seznamka s platností od 1.6.2006.
 2. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 18-ti let, která používáním služeb serveru Štěstí.cz – osudová seznamka vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb. Na registraci na stránkách www.stesti.cz není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady uživatelský profil i bez udání důvodu. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito provozními a obchodními podmínkami, není používání služeb serveru Štěstí.cz – osudová seznamka dovoleno.
 3. Provozem serveru se rozumí poskytování služeb spojených s vytvořením a zveřejněním seznamovacího profilu(registrace) za účelem komunikace s ostatními uživateli.
 4. Poskytovatel může bez náhrady ukončit vaše členství, smazat váš profil a jakýkoli obsah či údaj, který jste publikovali na seznamce Štěstí.cz. Poskytovatel vám může zakázat přístup a využívání tohoto webu a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění.

Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

 1. Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami pro uživatele:
  • nepřetržitý provoz této inzertní seznamovací služby
  • dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu
  • uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby
 2. Uživatel bere na vědomí, že seznamka Štěstí.cz je určena výhradně osobám starším 15-ti let, že při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.
 3. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí používat více než jeden seznamovací profil a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 4. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle souhlasu s těmito obchodními podmínkami, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude:
  • publikovat informace v rámci služeb Štěstí.cz – osudová seznamka v rozporu s platnými zákony České republiky
  • konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost služeb Štěstí.cz – osudová seznamka
  • opakovaně porušovat podmínky definované poskytovatelem pro poskytování služeb Štěstí.cz – osudová seznamka
  • používat služby Štěstí.cz – osudová seznamka ke komerčním účelům
  • uživatel může mít na seznamce Štěstí.cz pouze 1 seznamovací profil, který musí být potvrzen emailem a aktivován z mobilního telefonu uživatele prostřednictvím SMS v hodnotě 99 Kč. Pokud se uživatel pokusí založit nebo aktivovat více seznamovacích profilů, mohou být všechny jeho profily bez náhrady smazány. Nový profil smí být založen nebo aktivován pouze tehdy, pokud uživatel neměl na Štěstí.cz dosud žádný jiný profil založený nebo pokud starý profil smazal. Uživatel nemá nárok na vrácení aktivačního poplatku také tehdy, pokud se pokusí aktivovat z 1 mobilního telefonu více profilů. Je zakázáno zakládat nebo potvrzovat seznamovací profil jiným osobám nebo umožnit jiným osobám neregistrovaným na Štěstí.cz posílat vzkazy z profilu registrovaného uživatele nebo psát vzkazy jejich jménem.
  • je-li smazán profil uživatele, nemá takový uživatel nárok na vrácení aktivačního poplatku, poplatku za VIP členství, TOP body ani KREDIT do kampaně HLEDÁM TĚ.
  • uživateli, kterému byl smazán profil, již není povoleno založení dalšího profilu, a to ani tehdy, pokud jej aktivuje z jiného telefonního čísla. Pokud se takový uživatel v rozporu s uvedeným pravidlem pokusí znovu aktivovat nový profil, je jeho případná platba formou Premium SMS považována za příspěvek na propagaci seznamky Štěstí.cz, a to i tehdy, pokud je založení nového profilu provozovatelem odmítnuto.
 5. V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.
 6. V případě, že se uživatel ke svému účtu nepřihlásí 6 měsíců, může být jeho profil automaticky smazán.
 7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu může být v rámci registrace doručen reklamní obsah a to formou banerové reklamy, textových doporučení a reklamních vzkazů.
 8. uživatel se zavazuje, že nebude provozovat Zakázané aktivity na tomto serveru

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání služeb serveru Štěstí.cz uživatelem je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při užívání služeb serveru Štětsí.cz (zejména adresné a popisné údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívá služby serveru Štěstí.cz, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 4. Uživatel bere na vědomí, že ostatním uživatelům serveru budou zobrazovány údaje o jeho přezdívce, věku, lokalitě, pohlaví a sexuální orientaci, fotografie a dále veškeré údaje uživatele, které ve svém seznamovacím profilu uvede. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním svého profilu zveřejnění a zpřístupnění jím poskytnuté osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) v rámci služeb serveru Štěstí.cz předem neurčenému okruhu osob. Provozovatel zpracovává pouze citlivé osobní údaje uživatele, které uživatel zveřejnil v rámci služeb serveru Štěstí.cz.
 5. V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec podmínek předchozích bodů 3. a 4., pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 6. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním provozních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele a také zasílání provozních informacích o došlých vzkazech, aktivitě profilu uživatele, a to na uživatelem poskytnuté e-mailové adresy. Souhlas se zasíláním těchto informací lze kdykoli odvolat.
 7. Pokud Uživatel předal či předá provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.

Registrace uživatelů – podmínky

 1. Tato seznamka je určena výhradně osobám starším 15-ti let. Všechny údaje zadávané v registraci (založení nového profilu) a v dalších formulářích musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele. Na registraci není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský profil.
 2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
 3. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.
 4. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele. K marketingovým účelům poskytovatele může být použit bez předchozího souhlasu uživatele i výňatek z e-mailové korespondence mezi poskytovatelem a uživatelem.
 5. Registrovaný uživatel souhlasí s ověřením registrace zasláním potvrzovacího e-mailu s unikátním kódem pro ověření schopnosti disponovat s e-mailovou schránkou uvedenou při registraci a také souhlasí s povinností potvrdit seznamovací profil prostřednictvím aktivační SMS – telefon použitý pro tuto aktivaci může být zároveň použitý pouze u jednoho profilu.
 6. Zaregistrováním vyslovujete souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zejména se způsobem zpracováním osobních údajů na základě výše uvedených podmínek.
Přihlášení
Pamatovat si přihlášení
Moment prosím, ověřujeme vaše přihlašovací údaje...
Jste zde poprvé?
A chcete si najít nového partnera?
Vytvořit si profil

 greeneey (34) Praha - město - Říká se, že na seznamce jsou jen zoufalci. A já si myslím, že to je blbost. jsem pohodová, se smyslem pro humor, mám ráda život a ráda ho žiju. Je fajn vyrazit na výlet, za kulturou, na kolo i do bazénu. Hledám muže, který to má stejně. Ozvi se.
 amore69 (44) - ital
 Zdenda0909 (45) Příbram - Hledám normální holku na společný chvile
 Jana31 (31) Česká Lípa - Hledám parťáka pro život
 Jitu (47) Praha a okolí - Nikdy nedovol , aby tě strach z prohry vyřadil ze hry .
 Jirka391 (38) Semily - Hledám, najdu
29.220 žen a 49.154 mužů k seznámení, z toho je 361 online
v posledních dvou dnech se přidalo přes 200 nových mužů a žen
© 2006 — 2018 - Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena
v-4.0.259-s52