Všeobecné podmínky poskytování služeb štěstí.cz

Všeobecné podmínky poskytování služeb štěstí.cz – základní pojmy

 1. Poskytovatelem je společnost Zásobování a.s., která provozuje server Štěstí.cz – osudová seznamka s platností od 1.6.2006.
 2. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 15-ti let, která používáním služeb serveru štěstí.cz – osudová seznamka vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb. Na registraci na stránkách www.stesti.cz není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady uživatelský profil i bez udání důvodu. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito provozními a obchodními podmínkami, není používání služeb serveru štěstí.cz – osudová seznamka dovoleno.
 3. Provozem serveru se rozumí poskytování inzertních služeb a služeb spojených na technických prostředcích poskytovatele.
 4. Poskytovatel může bez náhrady ukončit vaše členství, smazat váš profil a jakýkoli obsah či údaj, který jste publikovali na seznamce Štěstí.cz. Poskytovatel vám může zakázat přístup a využívání tohoto webu a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění.

Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

 1. Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami pro uživatele:
  • nepřetržitý provoz této inzertní seznamovací služby
  • dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu
  • uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby
 2. Uživatel bere na vědomí, že seznamka Štěstí.cz je určena výhradně osobám starším 15-ti let, že při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.
 3. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí používat více než jeden seznamovací profil a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 4. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle souhlasu s těmito obchodními podmínkami, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude:
  • publikovat informace v rámci služeb štěstí.cz – osudová seznamka v rozporu s platnými zákony České republiky
  • konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost služeb štěstí.cz – osudová seznamka
  • opakovaně porušovat podmínky definované poskytovatelem pro poskytování služeb štěstí.cz – osudová seznamka
  • používat služby štěstí.cz – osudová seznamka ke komerčním účelům
  • uživatel může mít na seznamce Štěstí.cz pouze 1 seznamovací profil, který musí být potvrzen emailem a aktivován z mobilního telefonu uživatele prostřednictvím SMS v hodnotě 99 Kč. Pokud se uživatel pokusí založit nebo aktivovat více seznamovacích profilů, mohou být všechny jeho profily bez náhrady smazány. Nový profil smí být založen nebo aktivován pouze tehdy, pokud uživatel neměl na štěstí.cz dosud žádný jiný profil založený nebo pokud starý profil smazal. Uživatel nemá nárok na vrácení aktivačního poplatku také tehdy, pokud se pokusí aktivovat z 1 mobilního telefonu více profilů. Je zakázáno zakládat nebo potvrzovat seznamovací profil jiným osobám nebo umožnit jiným osobám neregistrovaným na Štěstí.cz posílat vzkazy z profilu registrovaného uživatele nebo psát vzkazy jejich jménem.
  • je-li smazán profil uživatele, nemá takový uživatel nárok na vrácení aktivačního poplatku, poplatku za VIP členství, TOP body ani KREDIT do kampaně HLEDÁM TĚ.
  • uživateli, kterému byl smazán profil, již není povoleno založení dalšího profilu, a to ani tehdy, pokud jej aktivuje z jiného telefonního čísla. Pokud se takový uživatel v rozporu s uvedeným pravidlem pokusí znovu aktivovat nový profil, je jeho případná platba formou premium SMS považována za příspěvek na propagaci seznamky Štěstí.cz, a to i tehdy, pokud je založení nového profilu provozovatelem odmítnuto.
 5. V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.
 6. V případě, že se uživatel ke svému účtu nepřihlásí 6 měsíců, může být jeho profil automaticky smazán.
 7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu může být v rámci registrace doručen reklamní obsah a to formou bannerové reklamy, textových doporučení a reklamních vzkazů.
 8. uživatel se zavazuje, že nebude provozovat Zakázané aktivity na tomto serveru

Registrace uživatelů – podmínky

 1. Tato seznamka je určena výhradně osobám starším 15-ti let. Všechny údaje zadávané v registraci (založení nového profilu) a v dalších formulářích musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele. Na registraci není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský profil.
 2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
 3. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.
 4. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele. K marketingovým účelům poskytovatele může být použit bez předchozího souhlasu uživatele i výňatek z e-mailové korespondence mezi poskytovatelem a uživatelem.
 5. Registrovaný uživatel souhlasí s ověřením registrace zasláním potvrzovacího e-mailu s unikátním kódem pro ověření schopnosti disponovat s e-mailovou schránkou uvedenou při registraci a také souhlasí s povinností potvrdit seznamovací profil prostřednictvím aktivační SMS – telefon použitý pro tuto aktivaci může být zároveň použitý pouze u jednoho profilu.
 6. Zaregistrováním vyslovujete souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zejména se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Jste zde poprvé?

Chcete si najít nového partnera?
začněte registrací

(pokud registraci máte, pokračujte přihlášením)
 
Přihlášení uživatele
Uživatel
Heslo
  zůstat přihlášen(a)
 
 

Seznamka - můj profil

Jak mě vidí ostatní
Upravit můj profil
Došlé vzkazy
Návštěvy
Členství VIP

štěstí pro iPhone

Nástroje

Trička
Hlídač vzkazů
Hledám tě
Páry
Přátelé

76
© 2018 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena
tvor(49): What does the fox say?
mosus(49): ahoj nestaví se třeba hned někdo na kafe a pokec, :)
jsemmonika(56): pomuzes mi s promenou?
Sayco(47): Chci se zamilovat a žít pro Tebe...
cicero(57): samota není dobrá společnice a život příliš utíká..
Radka01(30): Ahojky je tady někdo normální na seznámení a pokec děkuji
84Eifel(33): Vše co píšu v profilu myslím vážně.Chci moc:)?Napiš kdokoliv.
Chotebor(55): Velmi něžný,spolehlivý a diskr.,hl.mazlivou paní na dopol.milování
jumpingjackflas...(40): Hledám pohodářku z Prahy a okolí pro dobrý život ...
Selket(70): Co nás v životě nejvíce ničí, je představa toho, jak by to mělo být...